Skip to content

Verzorging overledene

Verzorging overledene nodig?

Steeds meer mensen willen graag zelf de laatste zorg doen. Ze beschouwen het als een belangrijk moment om afscheid te nemen en naar het definitieve afscheid toe te werken. Mocht u de verzorging van uw dierbare niet zelf doen of misschien vindt u het moeilijk, dan kunnen wij u die zorg prima uit handen nemen of u daarbij ondersteunen. Dit doen wij dan aan de hand van de wens van de overledene of die van u als nabestaande.

Verzorging overledene

Wat betreft het verzorgen van een overledene heeft u de vrije hand

Voor een overledene opgebaard wordt, kunt u de verzorging van de overledene natuurlijk zelf doen of met ondersteuning van ons. Sommige mensen putten kracht uit de verzorging van de overledene die ze wassen en vervolgens aankleden. Verzorgen van een overledene kan op verschillende manieren. Doorgaans bestaat het overledene verzorgen uit het wassen en indien de wens daar is ook het scheren van de overledene die daarna vervolgens aangekleed wordt. Dit wassen kan op verschillende manieren en al dan niet met zeep. Er zijn mensen die ervoor kiezen alleen het gezicht en het bovenlichaam te wassen, andere wassen juist graag heel het lichaam. Het is goed te weten dat bij een crematie een pacemaker of een soortgelijk apparaat niet is toegestaan, deze zal dan door ons op vakkundige wijze verwijderd kunnen worden. Word de overledene begraven is het ook verstandig om bij de begraafplaats na te gaan of dit is toegestaan, i.v.m. milieuwetten. Natuurlijk kunt u voor advies altijd bij ons terecht.

Nadat de verzorging achter de rug is, Wordt het lichaam opgebaard

Nadat de verzorging van de overledene achter de rug is, word de overledene opgebaard. Ook dit wordt als belangrijk moment gezien bij het proces van afscheid nemen. Het is een feit dat het kan helpen bij het rouwproces. U kunt kiezen voor opbaring thuis of in een uitvaartcentrum. Het komt steeds vaker voor dat nabestaanden kiezen voor een opbaring thuis. U kunt dan kiezen voor opbaring in een kist, opbaarplank of met een koelsysteem op bed. Ook in dat laatste geval moet er wel sprake zijn van een (onzichtbaar) koelsysteem. Het is helemaal aan u zelf waar u voor kiest. Veel mensen vinden het prettig de overledene nog zo lang mogelijk thuis te hebben. Bovendien bent u dan niet gebonden aan bijvoorbeeld openingstijden.